Nạo hút thai có an toàn không?

Cách hút thai chân không xem như là phương pháp có độ an toàn cao và tương đối hữu hiệu